Наказ МОН України від 07.09.2015 № 915 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році»
Наказ від 12.06.2015 № 629 «Про результати проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 2014/2015 навчальному році»

 

Завдання

Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

ІІ етап

7 клас

 

 1. О 12 годині ночі ви вщент промокли під дощем. Чи зможете ви зігрітись під сонцем через 120 годин? Відповідь обґрунтуйте.
 2. На рішення задачі з фізики Дмитрику знадобилося 0,15 години, а Тетяні 500 секунд. Хто швидше впорався із завданням?
 3. Визначте об'єм однієї краплинки води, якщо для підвищення рівня води в мензурці (див. рис1.) на дві поділки довелося накрапати 250 крапель.  
 4. З будиночка, розташованого на відстані 500 м від лісу із швидкістю v1=2 м/с виходить Червона Шапочка і йде до лісу. Одночасно їй назустріч з лісу виходить Сірий Вовк із швидкістю v2=5 м/с. На відстані 100 м від будинку Червона Шапочка помітила Вовка і побігла додому із швидкістю v3=4 м/с. На якій відстані від будинку Вовк наздожене Червону Шапочку?

Кожне завдання оцінюється в 7 балів.

8 клас

 1. Третину всього шляху тіло рухалось зі швидкістю v1=9 м/с, третину всього часу зі швидкістю v2=8 м/с і наостанок зі швидкістю v3=5 м/с. Визначте середню швидкість.
 1. На рис2. зображено області повного (перехресна штриховка) і часткового (звичайна штриховка) бачення прямолінійного відрізка у плоскому дзеркалі (Дз.). Побудуйте цей відрізок. Поясніть свою побудову. 
 1. Два концентричні циліндри радіусами R1=25 см і R2=50 см обертаються в протилежних напрямках з кутовими швидкостями 10с-1 і 5с-1. Між циліндрами затиснений третій циліндр, який обертається без проковзування. Знайти кутову швидкість цього циліндра. рис.3  
 1. Два однакових по об’єму тіла виготовлено частково з алюмінію, частково – з дерева. Перше – з однакових мас цих речовин, друге – з однакових об’ємів тих же речовин. Яке з тіл і в скільки разів буде мати меншу масу? Густина дерева в три рази менша за густину алюмінію.
 1. З будиночка, розташованого на відстані 500 м від лісу із швидкістю v1=2 м/с виходить Червона Шапочка і йде до лісу. Одночасно їй назустріч з лісу виходить Сірий Вовк із швидкістю v2=5 м/с. На відстані 100 м від будинку Червона Шапочка помітила Вовка і побігла додому із швидкістю v3=4 м/с. На якій відстані від будинку Вовк наздожене Червону Шапочку? Намалюйте графіки руху та проекції швидкості від часу.

Кожне завдання оцінюється в 7 балів.

9 клас

Із пропонованих 6 задач обрати 5 за вибором журі ІІ етапу.

 1. На рис1. зображено області повного (перехресна штриховка) і часткового (звичайна штриховка) бачення прямолінійного відрізка у плоскому дзеркалі (Дз.). Побудуйте цей відрізок. Поясніть свою побудову.

 рис.1

 1. З однієї маленької металевої кульки на іншу перенесли певну кількість електронів. Кульки почали притягатися із силою ????16 мН. Скільки електронів було перенесено, якщо відстань між кульками становить 10 см?
 1. В циліндрі з водою плаває брусок висоти L і площею перерізу S. За допомогою тонкої спиці брусок повільно занурюють на дно циліндра. Яку роботу при цьому виконують? Площа перерізу циліндра 2S, спочатку рівень води в циліндрі дорівнює L, густина бруска ρ вдвічі менша за густину води.
 1. Два концентричні циліндри радіусами R1=25 см і R2=50 см обертаються в протилежних напрямках з кутовими швидкостями 10с-1 і 5с-1. Між циліндрами затиснений третій циліндр, який обертається без проковзування. Знайти кутову швидкість цього циліндра.  
 1. Яку масу m1 повинні мати залізні вагонні гальма, щоб при повній зупинці вагона, що має масу m2=10 т, який рухається зі швидкістю 36 км/год, вони нагрівались не більше, ніж на  Δt=100оС? Питома теплоємність заліза  С=460 Дж/кг·оС.
 1. Три людини утримують горизонтально однорідну металеву плиту, що має форму рівнобедреного трикутника з основою 0,6 м і висотою 1,25 м. Товщина плити 4 см, густина матеріалу 3,6·103 кг/м3. Яку силу прикладає кожна людина, якщо всі тримають плиту за вершини трикутника?

Кожне завдання оцінюється в 7 балів.

10 клас

Із пропонованих 6 задач обрати 5 за вибором журі ІІ етапу.

 1. Яку найменшу потужність має насос, який піднімає рідину густиною ρ на висоту Н по трубі площею перерізу S? За 1с піднімається об’єм води Vо.
 1. Два тіла рухаються зі сталими швидкостями v1=50 м/с і v2=30 м/с в двох взаємно перпендикулярних напрямках. На ту мить, коли відстань між тілами найменша, перше тіло знаходиться на відстані 700 м від точки перетину траєкторій. На якій відстані від точки перетину знаходиться в цю мить друге тіло?
 1. Два концентричні циліндри радіусами R1=25 см і R2=50 см обертаються в протилежних напрямках з кутовими швидкостями 10с-1 і 5с-1. Між циліндрами затиснений третій циліндр, який обертається без проковзування. Знайти кутову швидкість цього циліндра. рис.1 
 1. З яким проміжком часу відірвалися від карниза дві краплини, якщо через 2 с після початку падіння другої краплини відстань між ними становить 25 м?
 1. Три людини утримують горизонтально однорідну металеву плиту, що має форму рівнобедреного трикутника з основою 0,6 м і висотою 1,25 м. Товщина плити 4 см, густина матеріалу 3,6·103 кг/м3. Яку силу прикладає кожна людина, якщо всі тримають плиту за вершини трикутника?
 1. На рис 2. зображено області повного (перехресна штриховка) і часткового (звичайна штриховка) бачення прямолінійного відрізка у плоскому дзеркалі (Дз.). Побудуйте цей відрізок. Поясніть свою побудову.

 рис.2

Кожне завдання оцінюється в 7 балів.

11 клас

 1. Між обкладинками плоского конденсатора знаходиться діелектрична пластина (ε=3), яка заповнює весь об’єм конденсатора. Конденсатор через резистор підключено до батареї з ЕРС 100В. Пластину швидко видаляють, так, що заряд на конденсаторі не встигає змінитися. Яка кількість теплоти виділиться після цього в колі? Ємність порожнього конденсатора 100 мкФ.
 1. Коли у зовнішній ділянці кола виділяється потужність  P1= 18 Вт, ККД кола η1=64%. При зміні опору зовнішньої ділянки ККД кола стає η2=36%. Яка потужність Рвнутр виділяється у другому випадку в джерелі струму?
 1. На рис1. зображено області повного (перехресна штриховка) і часткового (звичайна штриховка) бачення прямолінійного відрізка у плоскому дзеркалі (Дз.). Побудуйте цей відрізок. Поясніть свою побудову.

  рис.1

 1. Яку найменшу потужність має насос, який піднімає рідину густиною ρ на висоту Н по трубі площею перерізу S? За 1с піднімається об’єм води Vо.
 1. Два тіла рухаються зі сталими швидкостями v1=50 м/с і v2=30 м/с в двох взаємно перпендикулярних напрямках. На ту мить, коли відстань між тілами найменша, перше тіло знаходиться на відстані 700 м від точки перетину траєкторій. На якій відстані від точки перетину знаходиться в цю мить друге тіло?

Кожне завдання оцінюється в 7 балів.